Stor utdragbar modulbänk för montering av fönster- och dörrkarmar och fasadceller. Den består av med 3 åtskilda arbetsbord: en i mjuk PVC för montering, en i halkfri, hård PVC för rotation och en rullbana för förflyttning i linjen.

Technical data arrow_drop_down
EGENSKAPER 
Luftförbrukning (Nl/min)
50
Vikt (kg)
550
Höjd (mm)
900
Utdragbar på bredden (mm) med rörligt mittstöd
1.300 ÷ 2.500
Maxlast (kg)
800
ARBETSBORD 
Längd rullbord förlängt (mm)
4600
Längd rullbord (mm)
4000
Längd på hård PVC-skiva med låg friktion (mm)
4000
Längd på mjuk PVC-skiva (mm)
4000
Möjlighet till pneumatiskt utbyte mellan olika arbetsbord (rullbord, skiva i mjuk PVC, skiva i hård PVC med låg friktion)
 
sänkbart rullbord höger eller vänster
 
Längd sänkbart rullbord (mm)
600
Ingår       
Tillgänglig
Nedsänkbar rullbana
En sänkbar skiva manövreras med en knapp och är täckt av rullar. Den gör det möjligt att ansluta bänken till produktionslinjen och är fällbar för att inte vara i vägen för operatören under monteringsprocesserna.
Manuella Monteringsbord MODULE BENCH Nedsänkbar rullbana Emmegi
Manuella Monteringsbord MODULE BENCH Förlängning Emmegi
Förlängning
Module Bench kan förlängas från 1 300 mm till 2 500 och kan ställas in i önskad position med en låsspak. Det är dessutom möjligt att manuellt placera den centrala balken för bearbetning av små ramar.
Rullbana
Rullbanan gör att fönster- och dörrkarmar kan transporteras längs monteringslinjen med minimal kraftansträngning från operatören.
Manuella Monteringsbord MODULE BENCH Rullbana Emmegi
Manuella Monteringsbord MODULE BENCH Bord i PVC med låg friktion Emmegi
Bord i PVC med låg friktion
Arbetsbordet i PVC med låg friktion förenklar rotationsrörelser för fönster- och dörrkarmar.
Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC
Det mjuka arbetsbordet i PVC ger en hög friktionskoefficient under monteringsfaserna.
Manuella Monteringsbord MODULE BENCH Uppläggningsytor i halkfri, mjuk PVC Emmegi

Others Products