Modulbord som är avsett för montering och hantering i linje av fasadelement. Montagebordet är försett med två rullbanor som är belagda med mantel i mjuk PVC. Avståndet mellan de två banorna är reglerbart beroende på karmens vidd. Ett pneumatiskt drivet system tillåter att låsa rullarna under arbetsfaserna. Hela bordet kan rotera 360° för att underlätta arbetena för monteringen och tätningen av fasadelementet; vinkellägets låsning sker med pneumatiskt kommando.

Others Products