Dubbelsåg med manuell förflyttning av det rörliga huvudet och avläsning av kaplängder i den digitala displayen. Pneumatiskt fällning av klingorna utåt upp till 45°, 30° eller 22° beroende på modell. Klinga 450 och 500 mm. Tillgänglig för kapning av längder på 4, 5 eller 6 m.

Technical data arrow_drop_down
KONTROLLENS EGENSKAPER 
LCD-lägesvisare för mått
 
Utförande av enskilda kapningar
 
Lagring av 99 profilkorrigeringsvärden med automatisk beräkning av mått för kapvinklar
 
Minne av 10 kaplistor (50 rader vardera) från tangentbordet
 
MASKINENS EGENSKAPER  
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med magnetband
 
HM-klingor
2
Skydd för hela kapområdet med pneumatisk styrning
 
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med ”lågtrycksenhet”
 
Stödprofil för rullbana
 
Smörjsystem med vattenmikrodimma och oljeemulsion eller olja med minimal diffusion (beroende på version)
 
Stöd profil manuell
 
Förberedd för automatisk start med suganordning
 
Två profilfixturer standard
 
Metrisk linje
 
Effektiv kapning (mm)
4.000 / 5.000 / 6.000
Effekt klingmotor (kW)
2,2
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Gerkapning
Vinkelinställning sker medels tryckluftscylindrar. De möjliga kapvinklar är mellan 90° och 45° utåt för maskiner med en klingdiameter på 450 mm. Med en klingdiameter på 500 mm är det möjligt att uppnå vinklar från 90° till 22°30’ utåt. Mellanvinklarna erhålls via ett speciellt justerbart stopp. De rörliga enheterna är utrustade med integrerade skydd med pneumatisk sänkning av bearbetningsområdet.
Dubbla geringssågar Classic VIS Gerkapning Emmegi
Dubbla geringssågar Classic VIS Positionering av farbart huvud Emmegi
Positionering av farbart huvud
Positioneringen av det farbara kaphuvudet sker manuellt medels justerratten. Längdavläsngin sker via ett magnetband och LCD-displayen som visar det aktuella måttet.
Digital visning av X-axel
Positioneringsmåttet för det rörliga huvudet längs X-axeln visas elektroniskt via en digital display som ger en omedelbar avläsning av den inställda längden och säkerställer precisionen i kapfasen.
Dubbla geringssågar Classic VIS Digital visning av X-axel  Emmegi
Dubbla geringssågar Classic VIS Kontrollpanel Emmegi
Kontrollpanel
Knappsatsen som finns i olika modeller, är flyttbar i sidled och förenklar användningen av maskinen genom att den alltid kan positioneras nära kapenheten.
Digital display för mellanvinklar (Frivillig)

Vid gerkapning kan man medels displayen för mellanvinklarna identifiera vinkeln av kapenheten med absolut precision, vilket säkerställer exakta kapvinklar. Detta är i synnerhet användbart vid kapning av mellanvinklar, eftersom operatören då snabbt kan identifiera rätt vinkel.

Dubbla geringssågar Classic VIS Digital display för mellanvinklar Emmegi

Others Products