Dubbelsåg med manuell förflyttning av det manuella huvudet med avläsning av kaplängden mot manuell skala. Rotation (vänster och höger 45°) och manuell tiltning (45° i relation till den horisontella axeln) av såghuvudet. Klinga 400 mm. Tillgänglig för kapning av längder på 4 eller 5 m.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
HM-klingor
2
Självbromsande motor
 
Bromsens svarstid (s)
10
Lokalt skydd i kapområde med mekanisk styrning
 
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med ”lågtrycksenhet”
 
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion
 
Stöd profil manuell
 
Förberedd för automatisk start med suganordning
 
Metrisk linje
 
Effektiv kapning (mm)
4.000 / 5.000
Effekt klingmotor (kW)
2,2
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Vinkelinställning
Kapenheternas klingor kan roteras till 45° vänster, 90°, 45° höger och mellanliggande vinklar.
Dubbla geringssågar Norma Vinkelinställning Emmegi
Dubbla geringssågar Norma Positionering av farbar kapenhet Emmegi
Positionering av farbar kapenhet
Positioneringen av den mobila enheten sker manuellt medels ratten längdpositionen sker direkt via mätsystemet med magnetband.
Kontrollpanel
Knappsatsen som finns i olika modeller, är flyttbar och förenklar användningen av maskinen genom att den kan positioneras nära kapenheten.
Dubbla geringssågar Norma Kontrollpanel Emmegi

Others Products