Dubbelsåg med manuell förflyttning av det manuella huvudet med digital visning av kaplängden (Norma Vis). Rotation (vänster och höger 45°) och manuell tiltning (45° i relation till den horisontella axeln) av såghuvudet. Klinga 400 mm. Tillgänglig för kapning av längder på 4 eller 5 m.

Technical data arrow_drop_down
MASKINENS EGENSKAPER  
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med magnetband
 
Lokalt skydd i kapområde med mekanisk styrning
 
Bromsens svarstid (s)
10
Självbromsande motor
 
Effektiv kapning (mm)
4.000 / 5.000
Metrisk linje
 
Förberedd för automatisk start med suganordning
 
Stöd profil manuell
 
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion
 
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med ”lågtrycksenhet”
 
Effekt klingmotor (kW)
2.2
HM-klingor
2
KONTROLLENS EGENSKAPER 
Minne av 10 kaplistor (50 rader vardera) från tangentbordet
 
Lagring av 99 profilkorrigeringsvärden med automatisk beräkning av mått för kapvinklar
 
Utförande av enskilda kapningar
 
LCD-lägesvisare för mått
 
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Digital visning av X-axel
Positioneringsmåttet för det rörliga huvudet längs X-axeln visas elektroniskt via en digital display som ger en omedelbar avläsning av den inställda längden och säkerställer precisionen i kapfasen.
Dubbla geringssågar Norma Vis Digital visning av X-axel  Emmegi
Dubbla geringssågar Norma Vis Vinkelinställning Emmegi
Vinkelinställning
Kapenheternas klingor kan roteras till 45° vänster, 90°, 45° höger och mellanliggande vinklar.
Positionering av farbar kapenhet
Positioneringen av den mobila enheten sker manuellt medels ratten längdpositionen sker direkt via mätsystemet med magnetband.
Dubbla geringssågar Norma Vis Positionering av farbar kapenhet Emmegi
Dubbla geringssågar Norma Vis Kontrollpanel Emmegi
Kontrollpanel
Knappsatsen som finns i olika modeller, är flyttbar och förenklar användningen av maskinen genom att den kan positioneras nära kapenheten.

Others Products