Dubbelsåg med manuell förflyttning av det manuella huvudet med digital visning av kaplängden (Norma Vis). Rotation (vänster och höger 45°) och manuell tiltning (45° i relation till den horisontella axeln) av såghuvudet. Klinga 400 mm. Tillgänglig för kapning av längder på 4 eller 5 m.

Technical data arrow_drop_down
KONTROLLENS EGENSKAPER 
LCD-lägesvisare för mått
 
Utförande av enskilda kapningar
 
Lagring av 99 profilkorrigeringsvärden med automatisk beräkning av mått för kapvinklar
 
Minne av 10 kaplistor (50 rader vardera) från tangentbordet
 
MASKINENS EGENSKAPER  
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med magnetband
 
HM-klingor
2
Självbromsande motor
 
Bromsens svarstid (s)
10
Lokalt skydd i kapområde med mekanisk styrning
 
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med ”lågtrycksenhet”
 
Dimsmörjningssystem med vatten och oljeemulsion
 
Stöd profil manuell
 
Förberedd för automatisk start med suganordning
 
Metrisk linje
 
Effektiv kapning (mm)
4.000 / 5.000
Effekt klingmotor (kW)
2,2
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Vinkelinställning
Kapenheternas klingor kan roteras till 45° vänster, 90°, 45° höger och mellanliggande vinklar.
Dubbla geringssågar Norma Vis Vinkelinställning Emmegi
Dubbla geringssågar Norma Vis Positionering av farbar kapenhet Emmegi
Positionering av farbar kapenhet
Positioneringen av den mobila enheten sker manuellt medels ratten längdpositionen sker direkt via mätsystemet med magnetband.
Kontrollpanel
Knappsatsen som finns i olika modeller, är flyttbar och förenklar användningen av maskinen genom att den kan positioneras nära kapenheten.
Dubbla geringssågar Norma Vis Kontrollpanel Emmegi
Dubbla geringssågar Norma Vis Digital visning av X-axel  Emmegi
Digital visning av X-axel
Positioneringsmåttet för det rörliga huvudet längs X-axeln visas elektroniskt via en digital display som ger en omedelbar avläsning av den inställda längden och säkerställer precisionen i kapfasen.

Others Products