Radial Star är en servodrivna dubbelkap med radiell rörelse av klingorna, automatisk förflyttning av det rörliga huvudet och tiltning upp till 30°, för kapning av stora profiler. Maskinen kan utrustas med etikettskrivare.

Technical data arrow_drop_down
KONTROLLENS EGENSKAPER 
Industridator ”Windows XPE” kompatibel
 
Grafisk TFT-färgskärm 12"
 
1 GB DOMM-minne
 
Mus integrerad på tangentbordet
 
Förberedd för anslutning av etikettskrivare
 
Förberedd för anslutning med fjärr-PC med USB, nätverk eller serie (beroende på version)
 
Utförande av cykliska kapningar från kaplistor och makro
 
Utförande av enskilda kapningar
 
Lagring av 500 profilkorrigeringsvärden med automatisk beräkning av mått för kapvinklar
 
Minne av 500 kaplistor (1 000 rader vardera) från tangentbordet
 
Optimering av stänger
 
MASKINENS EGENSKAPER  
Detektering av det rörliga huvudets position med direkt mätsystem med magnetband
 
HM-klingor
2
Skydd för hela kapområdet med pneumatisk styrning
 
Två horisontella och vertikala pneumatiska klampar med ”lågtrycksenhet”
 
Stödprofil för rullbana
 
Smörjsystem med vattenmikrodimma och oljeemulsion eller olja med minimal diffusion (beroende på version)
 
Stöd profil manuell
 
Förberedd för automatisk start med suganordning
 
Metrisk linje
 
Effektiv kapning (mm)
4.000 / 6.000
Effekt klingmotor (kW)
1,85
KAPDIAGRAM 
Ingår       
Tillgänglig
Gerkapning
Vinkelinställning sker medels tryckluftscylindrar i 90°, 45°, 30° och mellanvinklar inåt. Klingmatningen är säkrad med lokala klingskydd med pneumatisk sänkning över bearbetningsområdet.
Dubbla geringssågar Radial Star Gerkapning Emmegi
Dubbla geringssågar Radial Star Kontrollpanel Emmegi
Kontrollpanel
Den flyttbara kontrollpanelen möjliggör en korrekt längdpositionering av de rörliga kaphuvudet enligt de angivna längderna i panelen eller i kaplistor. Genom att skapa kaplistor optimeras bearbetningscykeln för att reducera skrot och minska tiderna för in- och utmatningen.
Digital vinkelavläsning (Frivillig)
Vid den pneumatiska vinkelinställningen, kan man med den digitala displayen för vinkelinställningen identifiera den aktuella kapvinkeln av respektive kapenhet, vilket säkerställer vinkelnogrannheten för de kapade profilerna. Detta är i synnerhet användbart vid kapning av vinklar mellan de fasta stoppen, eftersom operatören då snabb kan ställa in det rörliga stoppet på rätt position i förhållande till displayen.
Dubbla geringssågar Radial Star Digital vinkelavläsning Emmegi
Dubbla geringssågar Radial Star Pneumatiska profilstöd Emmegi
Pneumatiska profilstöd (Frivillig)

Det mellanliggande pneumatiska profilstödet är extremt användbart vid kapning av lätta och långa profiler. Stöden fälls upp automatisk när kaplängden överskrider ett visst längdmått. Detta tillbehör finns för alla maskinlöängder, men det rekommenderas starkt till maskiner med kaplängder på 6 meter.

Förberedd för etikettskrivare (Frivillig)
Maskinen är förberedd för att installera en etikettskrivare av kompatibel modell. Konfigurationen har en utskriftsfunktion och är förberedd för mekanisk och elektrisk anslutning av skrivaren.
Dubbla geringssågar Radial Star Förberedd för etikettskrivare Emmegi
Dubbla geringssågar Radial Star Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.

Others Products