Bearbetningscentrum med 4 CNC axlar, för bearbetning av profiler och material i aluminium, PVC, lättmetaller och stål. Den har två driftsätt: antingen ett enda arbetsområde för stänger upp till 7 m eller två oberoende arbetsområden i pendlarläge. Maskinen har enskilda motoriserade klampar som möjliggör placeringen av klamparna i bakgrunden under drift i dynamiskt pendelläge. Den 4:e axeln möjliggör för spindeln att rotera till CN från -120° till +120° på en kontinuerlig horisontell axel, att bearbeta på den övre ytan och på alla sidoytor på profilen. Har ett verktygsmagasin med 10 poster, på X-axelvagnen, som även rymmer en klingfräs. Det har dessutom ett rörligt arbetsbord som underlättar på- och avlastningen av profilerna och utökar arbetsområdet betydligt.

Others Products