Quadra är ett komplett bearbetningscentrum med 6 CNC-styrda axlar, designat för fräs- och borrbearbetningar, gängskärning och kapning på profilstänger i aluminium, PVC och lättmetaller i allmänhet. Det är försett med ett automatiskt magasin för obearbetade stänger som matar anläggningen utan ingrepp av operatören. I det centrala området finns fräsenheten med 4 CNC-styrda axlar och 4 motorspindlar som kan bearbeta längs med hela profilen oberoende av dess läge. Sågenheten med steglös CNC-styrd rotation kan kapa i vinklar mellan 22,5och 157,5 grader, med klingan kommande underifrån (diameter 600 mm). Slutområdet av anläggningen består av ett utmatningsmagasin med tvärtransportand för lagring av de färdigbearbetade delarna. Det är utrustat med en ljuddämpande kabin i den centrala operativa delen som skyddar operatören mot risker och reducerar ljudnivån på arbetsplatsen.

Others Products