Bearbetningscentrum med 12 CNC-axlar, för fräsning, borrning och kapning av profiler i aluminium och lättmetaller. Det består av ett automatiskt inmatningsmagasin och en profilframmatning för profiler upp till 7500 mm komplett med griptång som håller profilen i ena änden. Vid retur av frammatartången går griparmen till ett övre läge som gör det möjligt att mata in nästa profil samtidig som returrörelsen av tången. Bearbetningsenheten består av en bearbetnings- och kapenhet. Fräsenheten består av 4 till 6 spindlar som styrs av 4 CNC axlar, som gör att profilerna kan bearbetas runt om på 360°. Kapenheten består av en klinga på Ø 600 mm med vertikal kaprörelse som styrs av 3 CNC-axlar och kan rotera 298° och kan därmed även utföra ändbearbetningar i profilerna. På QUADRA L1 finns en automatisk utmatningsenhet som drar de kapade och bearbetade profiler från kapenheten till utmatningsmagasinet. Utmatningsmagasinets transportband finns för profillängder med längd max 4000 mm som standard eller 7500 mm som option. Maskinen är utrustad med ljuddämpningshus över bearbetnings- och kapenheten för bättre arbetsmiljö.

Technical data arrow_drop_down
LAYOUT 
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
320
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
402
Z-AXEL (vertikal) (mm)
395
A-AXEL (rotation rotationshjul)
0° ÷ 360°
U-AXEL (stångpositionering) (mm)
9.660
V-AXEL (tvärgående positionering av hylsa) (mm)
138
W-AXEL (vertikal positionering av hylsa) (mm)
138
H-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (mm)
627
P-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (mm)
880
Q-AXEL (rotation av kapenhet)
293°
B-AXEL (motoriserad rörelse av klamp) (mm)
790
C1-AXEL (rotation hylsa)
0° ÷ 180°
FRÄSENHET 
Elektrospindlar med luftkylning
4
Rotationsenhet elektrospindlar på rotationshjul
0° ÷ 360°
Maximal effekt i S1 (kW)
5,6
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Verktygsfäste
ER 32
Maximalt antal bearbetningsenheter
6
Urkoppling från arbetsområdet av bearbetningsenheter med halv löpare på skenstyrningar (slaglängd 110 mm)
 
Trycksatt smörjsystem
 
ARBETSOMRÅDE FÖR FRÄSENHETEN 
KAPENHET 
Diameter HM-klinga (mm)
600
CN-klingpositionering
-48° ÷ 245°
Effekt klingmotor (kW)
3
Maxhöjd för bearbetningsbar profil (mm)
266
Maxbredd för bearbetningsbar profil (mm)
300
FUNKTION 
Fräsning, borrning och kapning av arbetsstycket direkt från hela profillängden
 
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Antal sidor (över, sida, under)
1 + 2 + 1
Ingår       
Tillgänglig
Automatisk profilinmatning och -utmatning
Styrd profilinmatning med hög precision och hastighet. Systemet är komplett med griptång för låsning av profilen och automatisk positionering horisontellt och vertikalt medels två CN-axlar. För att säkerställa klampning av alla profiler utan manuellt ingripande finns det även en option för CNC styrd rotaiton av tången, som annars justeras manuellt. In- och utmatningsmagasinen möjliggör inmatning av profiler med en längd upp till 7,5 m och utmatning upp till 4,0, som option 7,5 m. Om nödvändigt, under inmatnings- eller utmatningsfasen, finns det optionellt ett profiluppresningssystem som automatiskt vrider upp profilen i 90°.
Bearbetningsmaskiner Quadra L1 Automatisk profilinmatning och -utmatning Emmegi
Bearbetningsmaskiner Quadra L1 Vertikal kapenhet Emmegi
Vertikal kapenhet
Kapenheten består av en sågklinga med diameter på 600 mm styrd av 3 axlar, med ett gerkapningsområde på -48° till +245°. Låsningen och förflyttningen av profiler sker via två motoriserade CNC styrda klampgrupper.
Profilframmatning
Pusher med hög precision och hastighet. Systemet är komplett med griptång för låsning och transport av profilen samt CNC styrd inställning horisontell och vertikal, och CNC styrd rotation som option. Inmatningsmagasinet med transportband möjliggör inmatning av profiler med längder upp till 7,5 mmoch vikt upp till 120 kg. En profiluppresare kan vid behov rotera profilen i 90 grader innan griptången klampar profilen.
Bearbetningsmaskiner Quadra L1 Profilframmatning Emmegi
Bearbetningsmaskiner Quadra L1 Spindlar på rotationsenhet Emmegi
Spindlar på rotationsenhet

QUADRA är utrustad med en roterande ring på vilken det är placerade 4-6 spindlar som kan interpolera i 4 axlar: X, Y, Z, A (rotation i 360° runt profilen). De högfrekventa spindlarna luftkyls, har ett verktygsfäste ER 32 med en maximal effekt på 5,6 kW i S1. Varje enhet är utrustad med ett frikörningssystem för att utöka arbetsområdet.

Inmatningsmagasin

Magasin med transportband för inmatning av profiler med stor kapacitet. Finns i basversion för profiler upp till 60 kg, som option i förstärkt version för profiler upp till 120 kg. Max profillängd: 7,5 m. Inmatningen av profiler kan ske i vissa lägen samtidigt som frammataren jobbar. Vid behov finns en profilupplyftare som kan rotera profilen i 90° under inmatningscykeln.

Bearbetningsmaskiner Quadra L1 Inmatningsmagasin Emmegi
Bearbetningsmaskiner Quadra L1 Utmatningsmagasin Emmegi
Utmatningsmagasin
Magasin med transportband för utmatning och lagring av färdiga detaljer med stor kapacitet. Finns i två versioner: för bearbetade detaljer upp till 4,0 m eller upp till 7,5 m. I samband med utmatningsmagasinet finns också eett spåntransportband som kan kompletteras med vidare transportband för förflyttning av spån och skrotdetaljer utanför maskinområdet.
Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.
Bearbetningsmaskiner Quadra L1 Etikettskrivare Emmegi

Others Products