Bearbetningscentrum med 12 CNC-axlar för att genomföra bearbetningar i form av fräsning, borrning och kapning av profiler i aluminium och lättmetaller. QUADRA L2 består av ett automatiskt inmatningsmagasin och en frammatare för profillängder upp till 7500 mm komplett med griptång för låsning av profilen. Vid retur av frammatartången går griparmen till ett övre läge som gör det möjligt att mata in nästa profil samtidigt som returrörelsen av tången. I bearbetningsdelen finns fräsenheten, de två kapenheterna och ändbearbetningsaggregatet som består av ett dubbelt, roterbart vinkelhuvud. Fräsenheten har 4-6 elektrospindlar som gör att profilen kan bearbetasrunt om från alla sidor. Kapenheterna består av en klinga med diameter 600 mm som rör sig vertikalt i tre axlar, och en horisontell klinga med diamter 350 mm. Ändbearbetningsaggregatet är monterat på samma axel som den horisontella klingan och har möjlighet att ta upp två olika verktyg i var sin ände för fräsning, gängning eller borrning i ändarna av profilerna . QUADRA L3 har dessutom en automatisk utmatare som består av ett magasin med tvärgående transportband för utmatning av bearbetade arbetsdetaljer med en längd på upp till 4000 mm (7500 mm som option). Maskinen är utrustad med en ljudisolerad kabin för att skydda skydda operatöre och minskar bullerpåverkan.

Technical data arrow_drop_down
LAYOUT 
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
320
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
402
Z-AXEL (vertikal) (mm)
395
A-AXEL (rotation rotationshjul)
0° ÷ 360°
U-AXEL (stångpositionering) (mm)
9.660
H-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (mm)
627
P-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (mm)
880
B-AXEL (motoriserad rörelse av klamp) (mm)
790
ZG-AXEL (tvärgående rörelse för vertikal kapenhet) (mm)
190
YL-AXEL (tvärgående rörelse för horisontell kapenhet) (mm)
1.200
YF-AXEL (tvärgående rörelse av borrenheten) (mm)
1.200
FRÄSENHET 
Rotationsenhet elektrospindlar på rotationshjul
0° ÷ 360°
Elektrospindlar med luftkylning
4
Maximal effekt i S1 (kW)
5,6
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Verktygsfäste
ER 32
Maximalt antal bearbetningsenheter
6
Urkoppling från arbetsområdet av bearbetningsenheter med halv löpare på skenstyrningar (slaglängd 110 mm)
 
ARBETSOMRÅDE FÖR FRÄSENHETEN 
VERTIKAL KAPENHET 
Diameter HM-klinga (mm)
600
CN-klingpositionering
-48° ÷ 245°
Effekt klingmotor (kW)
3
HORISONTELL KAPENHET 
Diameter HM-klinga (mm)
350
CN-klingpositionering
-45° ÷ +45°
Effekt klingmotor (kW)
0,85
KAPDIAGRAM 
BORRENHET I BÅDA ÄNDAR 
Maximal diameter verktyg (mm)
16
Verktygsfäste
ER 25
Antal verktyg per borrenhet
2
Effekt motor borrenhet (kW)
0,85
Maximal rotationshastighet (varv/min)
7.500
FUNKTION 
Fräsning, borrning, sammanfogning och kapning av arbetsstycket direkt från hela profillängden, borrningen och gängningen i båda ändar
 
Ingår       
Tillgänglig
Automatisk profilinmatning och -utmatning
Styrd profilinmatning med hög precision och hastighet. Systemet är komplett med griptång för låsning av profilen och automatisk positionering horisontellt och vertikalt medels två CN-axlar. För att säkerställa klampning av alla profiler utan manuellt ingripande finns det även en option för CNC styrd rotaiton av tången, som annars justeras manuellt. In- och utmatningsmagasinen möjliggör inmatning av profiler med en längd upp till 7,5 m och utmatning upp till 4,0, som option 7,5 m. Om nödvändigt, under inmatnings- eller utmatningsfasen, finns det optionellt ett profiluppresningssystem som automatiskt vrider upp profilen i 90°.
Bearbetningsmaskiner Quadra L3 Automatisk profilinmatning och -utmatning Emmegi
Bearbetningsmaskiner Quadra L3 Spindlar på rotationsenhet Emmegi
Spindlar på rotationsenhet

QUADRA är utrustad med en roterande ring på vilken det är placerade 4-6 spindlar som kan interpolera i 4 axlar: X, Y, Z, A (rotation i 360° runt profilen). De högfrekventa spindlarna luftkyls, har ett verktygsfäste ER 32 med en maximal effekt på 5,6 kW i S1. Varje enhet är utrustad med ett frikörningssystem för att utöka arbetsområdet.

Vertikal kapenhet
Kapenheten består av en sågklinga med diameter på 600 mm styrd av 3 axlar, med ett gerkapningsområde på -48° till +245°. Låsningen och förflyttningen av profiler sker via två motoriserade CNC styrda klampgrupper.
Bearbetningsmaskiner Quadra L3 Vertikal kapenhet Emmegi
Bearbetningsmaskiner Quadra L3 Horisontell kapenhet Emmegi
Horisontell kapenhet
CNC styrd kapenhet med horisontell klingmatning med en klinga på 350 mm och vinkelinställning från -45° till 45°. Inställningen av alla kapvinklar är helt automatisk och CNC styrd. Den horisontella matningen möjliggör kapning av breda profiler samt kapning i 2 olika plan.
Fräsenhet
Fräsenhet styrd av 4 CNC-axlar utformad för att utföra bearbetningar i båda ändar av profilen oavsett geringsvinkel. Interagerad på samma balk som den horisontella kapenhet. Modulerna för kapning och fräsning gör det möjligt att mata ut skrotet i en avsedd lucka ochkan som option utrustas med ståltransportband.
Bearbetningsmaskiner Quadra L3 Fräsenhet Emmegi
Bearbetningsmaskiner Quadra L3 Borr- fräs- och gängenhet för båda ändar Emmegi
Borr- fräs- och gängenhet för båda ändar

Fräsenhet styrd av 4 CNC-axlar utformad för att utföra bearbetningar i båda ändar av profilen oavsett geringsvinkel. Interagerad på samma balk som den horisontella kapenhet. 

Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.
Bearbetningsmaskiner Quadra L3 Etikettskrivare Emmegi

Others Products