Maskincenter CNC med 4 styrbara axlar som används för arbete på stänger eller aluminium, PVC, lättmetallegeringar i allmänhet och stålstycken på upp till 2 mm. Automatiskt inställd spänndonsenhet. Alla modeller kan fungera i enkelt eller flerstycksläge med ett enda arbetsområde för stänger upp till 7, 7 m i längd. PHANTOMATIC X6- och PHANTOMATIC X6 HP-modeller tillåer maskindrift i pendelläge, med två oberoende maskinområden. PHANTOMATIC X6 HP-versionen, med 2 tilläggsaxlar för att ställa in spänndonens position och referensstoppen möjliggör drift i dynamiskt pendelläge, utför inställning av spänndonen medan maskinen är i drift. Det har ett verktygsmagasin på 8 platser, på truckens X-axel, med möjlighet att inrymma en vinkelenhet och en polerskiva för att kunna bearbeta arbetsstyckets 5 sidor. Den 4:e CN-axeln gör det möjligt för elektrospindeln att rotera kontinuerligt från 0° till 180° för att utföra arbetet på profilkanten.

Others Products