Bearbetningscenter med 4 CNC-styrda axlar, avsett för bearbetning av profiler i aluminium, PVC, lättmetaller och stål upp till 2 mm. Maskinen är försedd med medfarande verktygsväxlare som har plats för 10 verktyg som rymmer ett vinkelhuvud och en klingfräs, för att utföra bearbetningar på 5 sidor. Bearbeta stänger med en längd på upp till 4 m. Den 4:e CN-axeln roterar spindeln kontinuerligt från 0° till 180° runt profilen för att utföra bearbetningar på profilens kontur. Maskinen har ett rörligt arbetsbord som underlättar på-/avlastningen av profilerna som ska köras och som ger ett avsevärt större bearbetningområde.

Styrka och flexibilitet för motorspindeln

Motorspindeln på  7 kW i S1 med högt vridmoment tillåter även att utföra tyngre arbeten. Dess rotation längs A-axeln gör att det går att erhålla rotationer från 0° till 180°, och på så sätt kan bearbetning utföras på 3 sidor av profilen utan att behöva flytta den. Den kan användas både på vissa typer av strängpressade stålprofiler och på  aluminiumprofiler tack vare tillgången till ett smörjsystem som är inställbart via programvaran och vars dubbla behållare möjliggör användning av både minimal-oljepumpkylning och dimsmörjning med oljeemulsion.

Bearbetningsmaskiner Comet X4 Indragbar tunnel Emmegi
Indragbar tunnel

Integrerad med estetik och maskindesign, tack vare den hålförsedda plåten som ger genomsynlighetoch  lätthet: tunneln öppnar och stänger sig efter behov. Genom att reducera dess längd då längden inte behövs, gör detta att man kan spara utrymme i verkstaden. Utloppsområdet på transportbandet för spån och dess motor är inbyggda i den undre delen både för denestetiska designens skull och för funktionen.

Others Products