Bearbetningscentrum med upp till 20 CNC-axlar för fräsning, borrning och kapning av profiler i aluminium och lättmetaller. + QUADRA består av ett automatiskt inmatningsmagasin och frammatare med griptång som matar profillängder in i bearbetningsenheten. Den innehåller enheter för kapning och bearbetning samt en utmatningsenhet för de färdig kapade och bearbetade detaljerna. En skyddskabin omsluter alla arbetsenheter, vilket säkerställer en hög ljudisolering och böst möjliga skydd av operatören. Den automatiska etikettmodulen ALM placerar etiketten direkt på detaljen innan bearbetningsenheten och verktygskontrollsystemet kontrollerar att verktygen som används inte är skadade. Dessa optioner tillsammans med Högkapacitets-utmatningsmagasinet möjliggör maximal obemannad körning av en hel uppläggning av profillängder på inmatningsmagasinet.

Technical data arrow_drop_down
LAYOUT 
AXELSLAGLÄNGDER 
X1-AXEL (längsgående) (mm)
320
Y1-AXEL (tvärgående) (mm)
402
Z1-AXEL (vertikal) (mm)
395
A1-AXEL (rotation rotationshjul)
0 ÷ 360°
O0-AXEL (stångpositionering) (mm)
9.660
V0-AXEL (tvärgående positionering av hylsa) (mm)
138
W0-AXEL (vertikal positionering av hylsa) (mm)
138
C0-AXEL (rotation hylsa)
0° ÷ 180°
B1-AXEL (motoriserad rörelse av klamp) (mm)
790
H1-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (mm)
627
P1-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (mm)
880
Q1-AXEL (rotation av kapenhet)
0° ÷ 360°
Z3-AXEL (tvärgående rörelse för vertikal kapenhet) (mm)
190
Y3-AXEL (tvärgående rörelse för horisontell kapenhet) (mm)
1.200
A3-AXEL (rotation kapenhet horisontell)
-45° ÷ +45°
V3-AXEL (tvärgående rörelse av borrenheten) (mm)
1.200
P3-AXEL (längsgående matning av borrenhet) (mm)
100
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X1-AXEL (längsgående) (m/min)
30
Y1-AXEL (tvärgående) (m/min)
30
Z1-AXEL (vertikal) (m/min)
30
A1-AXEL (rotation rotationshjul) (°/min)
6.000
O0-AXEL (stångpositionering) (m/min)
120
V0-AXEL (tvärgående positionering av hylsa) (m/min)
9
W0-AXEL (vertikal positionering av hylsa) (m/min)
9
B1-AXEL (motoriserad rörelse av klamp) (m/min)
60
H1-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (m/min)
24
P1-AXEL (tvärgående rörelse för kapenhet) (m/min)
30
Q1-AXEL (rotation av kapenhet) (°/min)
6.600
Z3-AXEL (tvärgående rörelse för vertikal kapenhet) (m/min)
30
Y3-AXEL (tvärgående rörelse för horisontell kapenhet) (m/min)
60
A3-AXEL (rotation kapenhet horisontell) (°/min)
7.000
V3-AXEL (tvärgående rörelse av borrenheten) (m/min)
60
Q3-AXEL (rotation borrenhet) (°/min)
7.000
P3-AXEL (längsgående matning av borrenhet) (m/min)
25
ACCELERATION AXLAR 
X1-AXEL (längsgående) (m/s²)
1,5
Y1-AXEL (tvärgående) (m/s²)
5
Z1-AXEL (vertikal) (m/s²)
5
O0-AXEL (stångpositionering) (m/s²)
7,5
V0-AXEL (tvärgående positionering av hylsa) (m/s²)
0,36
W0-AXEL (vertikal positionering av hylsa) (m/s²)
0,36
B1-AXEL (motoriserad rörelse av klamp) (m/s²)
5
FRÄSENHET 
Rotationsenhet elektrospindlar på rotationshjul
0° ÷ 360°
Spindel standard, maximal effekt i S1 (kW)
5,6
Spindel heavy duty, maximal effekt i S1 (kW)
7
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Urkoppling från arbetsområdet av bearbetningsenheter med halv löpare på skenstyrningar (slaglängd 110 mm)
 
Verktygsfäste
ER 32
Antal bearbetningsenheter standard (+QUADRA L0)
4
Antal bearbetningsenheter standard (+QUADRA L1 – +QUADRA L2)
6
ARBETSOMRÅDE FÖR FRÄSENHETEN 
KAPENHET VERTIKAL (+QUADRA L1 – +QUADRA L2) 
Diameter HM-klinga (mm)
600
CN-klingpositionering
0° ÷ 360°
Effekt klingmotor (kW)
3
Maxhöjd för bearbetningsbar profil (mm)
266
Maxbredd för bearbetningsbar profil (mm)
300
KAPENHET HORISONTELL QUADRA L0 – +QUADRA L2) 
Diameter HM-klinga (mm)
350
CN-klingpositionering
-45° ÷ +45°
Effekt klingmotor (kW)
0,85
Maximal rotationshastighet (varv/min)
3.500
Maxhöjd för bearbetningsbar profil (mm)
160
Maxbredd för bearbetningsbar profil (mm)
300
KAPDIAGRAM 
SAMMANFOGNINGSENHET (OPTION PÅ +QUADRA L0 - L2) 
Maximal diameter fräs (mm)
200
Maxhöjd för fräspaket (mm)
128,5
Effekt klingmotor (kW)
0,85
Maximal rotationshastighet (varv/min)
8.000
Diameter frässpindelhylsa (mm)
32
BORRENHET I BÅDA ÄNDAR (OPTION PÅ +QUADRA L2) 
Maximal diameter verktyg (mm)
16
Max. verktygslängd (mm)
50
Verktygsfäste
ER 25
Antal verktyg per borrenhet
2
Effekt motor borrenhet (kW)
0,85
Maximal rotationshastighet (varv/min)
7.500
Pulsgivare för direktgängning
 
Gängningsförmåga
M12
FUNKTION 
Fräsning, borrning och kapning av arbetsstycket direkt från hela profillängden
 
ALM - AUTOMATISK ETIKETTMODUL 
Industriell skrivare med avskalare
 
Positionerare med två CN-axlar
 
Positionering på tre sidor av profilen (fram, bak eller ovan)
 
Utskrift av etiketter i anpassat format
 
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Antal sidor (över, sida, under, ändar)
6
INMATNINGSMAGASIN 
Inmatningsmagasin med transportband
 
Maximalt antal profiler
8
Maxvikt belastningsbar profil (kg)
120
tippningsenhet för arbetsstycken i 90° under inmatningsfas
 
FLW - INMATNINGSMAGASIN MED HÖG FLEXIBILITET 
Inmatningsmagasin med transportband med CN-transportskyttlar
 
Bredd på lastskivan (mm)
2.150
Maximalt antal profiler bredd 30 mm
32
Maximalt antal profiler bredd 300 mm
6
Vikt max. profil (kg)
60
Maximal vikt i magasin (kg)
500
tippningsenhet för arbetsstycken i 90° under inmatningsfas
 
CN-matning med variabel hastighet
 
Skyttelsystem på Y- och Z-axlarna för positionering av profilen på bearbetningsskivan
 
UTMATNINGSSENHET 
Utmatningsmagasin med transportband för arbetsstycken upp till 4 000 mm
 
Utmatningsmagasin med transportband för arbetsstycken upp till 7 500 mm
 
Djup skiva för utmatningsmagasin med transportband (mm)
2.150
HCS – UTMATNINGSENHET MED HÖG KAPACITET (OPTION) 
Utmatningsmagasin med transportband för arbetsstycken upp till 7 500 mm
 
Bredd på lastskivan (mm)
2.150
Maximalt antal profiler bredd 300 mm
6
Maximalt antal profiler bredd 30 mm
32
Antal transportband
72
Avstånd mellan transportband (mm)
120
Minsta längd som kan matas ut på höghastighetsskivan (mm)
250
Ingår       
Tillgänglig
Fräsenhet

Hjärtat av +QUADRA ligger i dess rotationshjul, komplett med 4 spindlarr för +Quadra L0 och 6 eller 8 arbetsenheter för +Quadra L1 och +Quadra L2 som kontrolleras och kan interpolera i 4 axlar: X, Y, Z, A (rotation i 360° runt axeln på profilen). Spindlar med luftkylning, verktygsfäste ER 32, med en effekt på upp till 5,6 i S1. Varje spindel kan utrustas med ett frikörningssystem för att öka arbetsområden.

Klampar med dynamiska profilfixturer PROFIX (Frivillig)

Morskäften är utrustade med element som placeras med CNC för att möjliggöra perfekt grepp om stången. Tack vare möjligheten att programmera specifika inställningar för en serie profiler känner maskinen igen sektionen och ställer utifrån geometrin in skruvstäderna och deras tryck på ett optimalt sätt, vilket begränsar behovet av specifika motformer. Denna lösning minskar inställningstiderna och ökar produktiviteten. Den nya flerkanalsstyrningen av maskinen möjliggör optimering av bearbetningscykler och ökar effektiviteten.

Horisontell kapenhet
Kapenhet med och horisontell matning utrustad med klinga på 350 mm och gerkapning från -45° till 45°. Inställningen av kapvinkeln är helt automatisk och förflyttningen av enheten styrs med 3 CNC-axlar.
Bearbetningsmaskiner + Quadra Horisontell kapenhet Emmegi
Bearbetningsmaskiner + Quadra Vertikal kapenhet Emmegi
Vertikal kapenhet
Kapenheten består av en sågklinga med diameter på 600 mm styrd av 3 axlar, med ett gerkapningsområde på -48° till +245°. Låsningen och förflyttningen av profiler sker via två motoriserade CNC styrda klampgrupper.
Ändfräsaggregat (Frivillig)
Ändfräsaggregatet kan inrymma ändfräspaket upp till 190 mm höga och har en variabel rotationshastighet på upp till 8 000 varv/min. Den har en snabbväxelfunktion för klingpaket med pneumatisk styrning. Interagerar med den horisontella kapenhet som finns på samma skenstyrning.
Bearbetningsmaskiner + Quadra Ändfräsaggregat Emmegi
Bearbetningsmaskiner + Quadra Borr- fräs- och gängenhet för båda ändar Emmegi
Borr- fräs- och gängenhet för båda ändar (Frivillig)

Fräsenhet styrd av 4 CNC-axlar utformad för att utföra bearbetningar i båda ändar av profilen oavsett geringsvinkel. Interagerad på samma balk som den horisontella kapenhet. 

Profilframmatning

Pusher med hög precision och hastighet. Systemet är komplett med griptång för låsning och transport av profilen, CNC styrd inställning horisontell och vertikal av griptången, samt CNC styrd rotation som option. Lyftanordningen av profilen i inmatningsfasen gör det möjligt att genomföra inmatningen av nästa profil till inmatningsrullbanan samtidigt som griptången flyttar profilen vilket minskar cykeltiden betydligt. Inmatningsmagasinet med transportband möjliggör inmatning av profiler med längder upp till 7,5 mm (9,5 m som option) och vikt upp till 120 kg. En profiluppresare kan vid behov rotera profilen i 90 grader innan griptången klampar profilen.

Bearbetningsmaskiner + Quadra Profilframmatning Emmegi
Bearbetningsmaskiner + Quadra Inmatningsmagasin med hög flexibilitet FLW Emmegi
Inmatningsmagasin med hög flexibilitet FLW (Frivillig)
Som alternativ till inmatningsmagasinet med transportband som kan lastas med 8 profiler (som standard) finns det en lösning med högre kapacitet som, genom transportskyttlar, gör att hela inmatningsbordet kan användas och maximerar antalet profiler.
Utmatningsmagasin
Magasin med transportband för utmatning och lagring av färdiga arbetsstycken med stor kapacitet och konfigurerbar i version med två områden. Finns i tre versioner: för bearbetade detaljer upp till 4,0 m, upp till 7,5 m eller 9,5. Spåntrnasportband som matar ut skrotdetaljer och spån finns under bearbetningsenheten som kan kompletteras med transportband till maskinens baksida.
Bearbetningsmaskiner + Quadra Utmatningsmagasin Emmegi
Bearbetningsmaskiner + Quadra Utmatningsmagasin med hög kapacitet HCS Emmegi
Utmatningsmagasin med hög kapacitet HCS (Frivillig)
Högkapacitetsmagasinet är lösningen för ökad automatisering som, med en bana på motoriserade rullar, kan placera detaljerna efter warande på den drivna rullbanan innan de matas fram på utmatningsmagasinet. Med detta system är det möjligt att bearbeta profiler från ett helt fullt inmatningsmagasin helt obemannad och utan att behöva plocka detaljer från utmatningsmagasinet. Dett förlänger maskinen möjlighet att köra så länge som möjligt obemannad avsevärt,
Etikettskrivare med automatisk positionering ALM (Frivillig)

Industriell etikettskrivare som alternativ till traditionella manuella etikettskrivare för att etikettera bearbetadedetaljer. Den kan automatiskt positionera etiketten på 3 sidor av profilen. Tillsammans med inmatnings- och utmatningsmagasin med hög kapacitet är det den idealiska lösningen för en automatiserad produktionslinje, som kan förlänga den obemannade körningen.

Bearbetningsmaskiner + Quadra Etikettskrivare med automatisk positionering ALM Emmegi
Bearbetningsmaskiner + Quadra Högpresterande industriellt PC-gränssnitt människa-maskin Emmegi
Högpresterande industriellt PC-gränssnitt människa-maskin (Frivillig)
Den industriella högprestanda PC:n förbättrar avsevärt operativsystemets prestanda och snabbheten på den installerade programvaran. Med denna applikation är det möjligt att minska maskinens programmeringstid och kan den kan snabbt hantera de mest komplicerade cyklerna.

Others Products