Bearbetningscentrum med 5 CNC-axlar med fräsportal för fräs- och borrbearbetningar, gängning och kapning i stora profiler eller detaljer i aluminium, PVC, lättmetaller i allmänhet och stål. Maskinen har en fräsportal med spindeln med effekt på (15 kW i S1) och verktygsfäste HSK-63F som möjliggör även krävande bearbetningar med höga krav på precision on bearbetningstid. Verktygsmagasinet med 24 platser på fräsportalen är utrustad med en växelarm som betydligt minskar tiden för verktygsbyten. Klingan med diameter på 500 mm inryms i ett särskilt magasin. Det är möjligt att använda maskinen i pendelkörningsläge, en arbetsmetod som möjliggör att minska maskinens avbrottstid eftersom byte av detaljer (inmatning/utmatning) kan göras samtidigt som bearbetningen. Med den dynamiska pendelversionen förbättras denna funktion ytterligare, eftersom positioneringen av klamparna sker helt oberoende av portalen. Dessutom är det möjligt med bearbetning av olika profiler och detaljer i de två arbetsområdena. Den är utrustad med skyddskur, som utöver att skydda operatören, även minskar bullerpåverkan .

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
7.800 ; 10.500 ; 15.500
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
1.100
Z-AXEL (vertikal) (mm)
655
C-AXEL (vertikal axelrotation av huvudet)
0° ÷ 360°
B-AXEL (vertikal-horisontell rotation av huvudet)
0° ÷ 90°
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X-AXEL (längsgående) (m/min)
75
Y-AXEL (tvärgående) (m/min)
60
Z-AXEL (vertikal) (m/min)
40
SPINDEL 
Maximal effekt i S1 (kW)
15
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Maximalt vridmoment (Nm)
12
Kon verktygsfäste
HSK - 63F
AUTOMATISKT VERKTYGSMAGASIN PÅ VAGNEN 
Verktygsmagasin med 24 platser med snabbt verktygsbyte med växelarm
 
Maximalt mått på verktyg som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 80 - L = 300
Maximala klingmått som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 180 - L = 150
Klingamått som kan matas in i klingmagasinet (mm)
Ø = 500 - L = 73
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Med direkt verktyg (översida, sidoytor, ändytor)
5
Med klingverktyg Ø 500 mm (översida, sidoytor, ändytor)
1 + 2 + 2
ARBETSOMRÅDE 
GÄNGNINGSKAPACITET (med gängtapp i aluminium och genomgående hål) 
Styv
M12
FÄSTE FÖR STYCKE 
Versioner 7 800 mm: standardantal pneumatiska klampar
8
Versioner 7 800 mm: maximalt antal pneumatiska klampar
12
Versioner 7 800 mm: maximalt antal klampar per område
6
Versioner 10 500 mm: maximalt antal klampar per område
8
Versioner 10 500 mm: maximalt antal pneumatiska klampar
14
Versioner 10 500 mm: standardantal pneumatiska klampar
10
Versioner 15 500 mm: standardantal pneumatiska klampar
12
Versioner 15 500 mm: maximalt antal pneumatiska klampar
16
Versioner 15 500 mm: maximalt antal klampar per område
8
Ingår       
Tillgänglig
Skyddskabin

Skyddskuren har utformats för maximal funktionalitet, tillgänglighet, ljudisolering och belysning med höga krav på säkerhet och ergonomi. Den eftersökta och innovativa designen gör maskinen unik och omisskännlig. De stora glasytorna gör att operatören enkelt och säkert kan kontrollera bearbetningen. Kabinens interna struktur optimerar transporten av spån och skrot mot stativet, där transportbandet finns, vilket förenklar underhållsfaserna och rengöringen av alla känsliga delar. Röksugen är optimalt integrerad i kabinen och gör att ångorna från bearbetningen kan matas ut.

Bearbetningsmaskiner Satellite XTE Skyddskabin Emmegi
Bearbetningsmaskiner Satellite XTE Klingmagasin Emmegi
Klingmagasin
Klingan med en maximal diameter på 500 mm, finns i ett dedikerat magasin och är separerat från övriga verktyg. Den är utrustad med verktygsfäste HSK-63F och kan bearbeta i 5 axlar för att utföra kapningar. Med lämplig programvara som option kan kapning och separering utföras direkt i den obearbetade profilen. Magasinet kan dessutom inrymma en skivfräs med 180 mm diameter för utterligare kpa- och färsbearbetningar.
Kapning och separering (Frivillig)

Den optionella funktionen för kapning och separering direkt från profilen gör det möjligt att från en stång få en serie bearbetade profiler, separerade i olika delar, så man slipper mata in samma bitar flera gånger för bearbetning. Klingans stora diameter gör det möjligt att genomföra kapningar på stora profiler, vilket i många fall tar bort behovet för hela bearbetningsfasen som utförs före fräsning. I detta fall kan maskinen utrustas med etikettskrivare för att styra spårningen av profilerna i de efterföljande faserna.

Bearbetningsmaskiner Satellite XTE Kapning och separering Emmegi
Bearbetningsmaskiner Satellite XTE Verktygsmagasin Emmegi
Verktygsmagasin
Verktygsmagasinet med 24 platser är monterad direkt på maskinens bearbetningsvagn. Den har en bakre position i ett dedikerat område som säkerställer maximalt skydd från spån från bearbetningen. Magasinet med rotationshjul ger maximal tillförlitlighet, tysthet och optimering av verktygsutbytet tack vare ett system med växelarm.
Klampar

Klamparna säkerställer korrekt och säker låsning av stora profiler i aluminium, PVC, stål och lätta legeringar. Varje klampenhet glider på skenstyrningar på maskinsstativet. Positioneringen i statiska pendelmodeller hanteras via X-axeln. De dynamiska pendelmodellerna har ett positioneringssystem med centraliserad motorisering som gör klamparna oberoende av bearbetningsvagnen och möjliggör simultan positionering. Det är möjligt att snabbt och precist montera profilfixturer som gör maskinen extremt mångsidig. Som tillval finns klampar med dubbla rader, för att bearbeta två profiler parallellt.

Bearbetningsmaskiner Satellite XTE Klampar Emmegi
Bearbetningsmaskiner Satellite XTE Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare (Frivillig)
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.

Others Products