Bearbetningscenter med 4 CNC-styrda axlar, avsett för bearbetning av profiler i aluminium, PVC, lättmetaller och stål upp till 2 mm.

Maskinen kan arbeta i monoprofil- och multiprofilläge med ett arbetsområde för stänger som är upp till 7 m långa. Modellen Comet X6 tillåter bearbetning i pendelläge med två oberoende arbetsområden.

Varje maskin är försedd med medfarande verktygsväxlare som har plats för 10 verktyg som rymmer ett vinkelhuvud och en klingfräs, för att utföra bearbetningar på 5 sidor. Den 4:e CNaxeln roterar spindeln kontinuerligt från 0° till 180° runt profilen för att utföra bearbetningar på profilens kontur.

Maskinen har ett rörligt arbetsbord som underlättar på-/avlastningen av profilerna som ska köras och som ger ett avsevärt större bearbetningområde.

Others Products