Maskincenter CNC med 4 styrbara axlar som används för arbete på stänger eller aluminium, PVC, lättmetallegeringar i allmänhet och stålstycken på upp till 2 mm. Automatiskt inställd spänndonsenhet. Det har ett verktygsmagasin på 4 eller 8 platser möjlighet att inrymma 2 vinkelenheter och en polerskiva för att bearbeta styckets 5 sidor. Maskinstänger upp till 4 m i längd. Den 4:e CN-axeln gör det möjligt för elektrospindeln att rotera kontinuerligt från 0° till 180° för att utföra arbetet på profilkanten. Den har även en rörlig arbetsyta som underlättar lastning/avlastning av arbetsstycket och ökar avsevärt arbetssektionen.

Others Products