Arbetsstation med 13 stycken CNC-styrda axlar, framställd för att utföra fräs- och borrbearbetningar och kapningar på profilstänger i aluminium och lättmetaller. Kan valfritt utrustas med en laskningsmodul. QUADRA L0 består av ett automatiskt magasin och ett matningssystem för profilstänger upp till 7 500 mm komplett med tångrörelse för blockering av arbetsstycket. Tack vare tångrörelsen återgår mataren till utgångsläget och gör det samtidigt möjligt för lastaren att förbereda nästa profilstång. I mittdelen finns fräsmodulen, kapmodulen och den valfria laskningsmodulen. På fräsmodulen med 4 stycken CNC-styrda axlar har 4 motorspindlar installerats, som gör att du kan bearbeta hela styckets kontur, oavsett dess riktning. Kapmodulen monterad på en klinga på Ø 350 med horisontell rörelse på tre CNC-axlar. Den valfria laskningsmodulen arbetar på två CNC-axlar med hjälp av en fräsenhet. QUADRA L0 består även av en automatisk utdragare från kapenheten till avlastningsmagasinet. Anläggningen består av ett avlastningsmagasin med tvärtransportband för utmatning av de färdigbearbetade styckena med en längd på max 4 000 mm (7 500 mm tillval). Arbetsenheten är utrustad med en ljuddämpande hytt på mittdelen som, förutom att skydda operatören, gör det möjligt att reducera omgivningsbullret.

Others Products