Bearbetningscenter med 4 CNC-styrda axlar, avsett för bearbetning av profiler i aluminium, PVC, lättmetaller och stål upp till 2 mm.

Maskinen kan arbeta i monoprofil- och multiprofilläge med ett arbetsområde för stänger som är upp till 7 m långa. Modellen COMET X6 HP tillåter arbete i pendlingsläge med två oberoende arbetsområden, med 2 extra CNC axlar för positionering av klampar och referensanslag som gör det möjligt att arbeta med dynamiskt pendlingsläge, som innebär att klamparna kan positioneras utan att bearbetningen stoppas.

Varje modell är försedd med verktygsmagasin med 10 platser, på X-axelvagnen, som rymmer en vinkelenhet och en klingfräs, för att utföra bearbetningar på 5 sidor av arbetsstycket. Den 4:e CN-axeln roterar spindeln kontinuerligt från 0° till 180° runt profilen för att utföra bearbetningar på profilens kontur.

Maskinen har ett rörligt arbetsbord som underlättar på-/avlastningen av profilerna som ska köras och som ger ett avsevärt större bearbetningområde.

Others Products