Bearbetningscentrum med 5 CNC-axlar med fräsportal för fräs- och borrbearbetningar, kapning och gängning i stora profiler i aluminium, PVC, lättmetaller och stål. Spindel med effekt (11 kW i S1) och verktygsfäste HSK-63F, möjliggör även krävande bearbetningar med hög precision och korta bearbetningstider. Skyddskabinen har utformats för maximal funktionalitet, tillgänglighet, ljudisolering och belysning med höga krav på säkerhet och ergonomi. Operatören har bra översikt över bearbetningarna och, tack vare att h ela kabinen kan öppnas från sidorna, enkel åtkomst vid rengöring och underhåll. Det finns ett verktygsmagasin med 18 platser. Kap- och färsklingan på 450 mm har en egen verktygsplats. SATELLITE XLE har motoriserade klampar som i pendelkörningsläge positionerar sig själv, oberoende av spindelns bearbetningsprocesser på det motsatta arbetsområdet. De robusta klamparna är lätta att konfigurera utan att använda verktyg för inställning. Alla CNC-styrda axlar är absoluta och kräver ingen kalibrering när maskinen startas om.

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
7.800 ; 10.500
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
1.090
Z-AXEL (vertikal) (mm)
640
B-AXEL (vertikal-horisontell rotation av huvudet)
-15° ÷ +90°
C-AXEL (vertikal axelrotation av huvudet)
-360° ÷ +360°
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X-AXEL (längsgående) (m/min)
75
Y-AXEL (tvärgående) (m/min)
54
Z-AXEL (vertikal) (m/min)
60
SPINDEL 
Maximal effekt i S1 (kW)
11
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Maximalt vridmoment (Nm)
8,8
Kon verktygsfäste
HSK - 63F
AUTOMATISKT VERKTYGSMAGASIN PÅ VAGNEN 
Verktygsmagasin med 18 platser
 
Maximalt mått på verktyg som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 80 - L = 190
Maximala klingmått som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 250 - L = 95 ; Ø = 180 - L = 150
Klingamått som kan matas in i klingmagasinet (mm)
Ø = 450 - L = 73
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Med direkt verktyg (översida, sidoytor, ändytor)
5
Med klingverktyg Ø 450 mm (översida, sidoytor, ändytor)
1 + 2 + 2
ARBETSOMRÅDE 
GÄNGNINGSKAPACITET (med gängtapp i aluminium och genomgående hål) 
Styv
M10
FÄSTE FÖR STYCKE 
Versioner 7 800 mm: standardantal pneumatiska klampar
8
Versioner 7 800 mm: maximalt antal pneumatiska klampar
12
Versioner 7 800 mm: maximalt antal klampar per område
6
Versioner 10 500 mm: maximalt antal klampar per område
7
Versioner 10 500 mm: maximalt antal pneumatiska klampar
14
Versioner 10 500 mm: standardantal pneumatiska klampar
10
Maximalt Y-mått på det låsbara arbetsstycket med standardklamp (mm)
620
Automatisk positionering av klampar genom X-axel (statisk pendelversion)
 
Oberoende motoriserade klampar (dynamisk pendelversion)
 
Horisontell dubbel press på pneumatiska klampar
 
Ingår       
Tillgänglig
Motoriserade klampar
De motoriserade klamparna, som var och en är försedda med en egen motor, kan positionera sig självständigt längs hela maskinen. CNC:t hanterar samtidigt förflyttningen av klamparna och spindeln i två förutbestämda arbetsområden i pendelkörningsläge. Detta ger en betydande produktivitetsförbättring. Användningen av absoluta referensaxlar gör att maskinens uppstarttid minskar vid varje omstart.
Bearbetningsmaskiner Satellite XLE Motoriserade klampar Emmegi
Bearbetningsmaskiner Satellite XLE Skyddskabin Emmegi
Skyddskabin

Skyddskuren har utformats för maximal funktionalitet, tillgänglighet, ljudisolering och belysning med höga krav på säkerhet och ergonomi. Den eftersökta och innovativa designen gör maskinen unik och omisskännlig. De stora glasytorna gör att operatören enkelt och säkert kan kontrollera bearbetningen. Kabinens interna struktur optimerar transporten av spån och skrot mot stativet, där transportbandet finns, vilket förenklar underhållsfaserna och rengöringen av alla känsliga delar. Röksugen är optimalt integrerad i kabinen och gör att ångorna från bearbetningen kan matas ut.

Verktygsmagasin
Verktygsmagasinet med 18 platser installeras direkt på maskinvagnen; dess bakre position, i ett särskilt område, garanterar maximalt skydd mot spån från bearbetningen. Vändbordsmagasinet möjliggör maximal tillförlitlighet, tystnad och optimerade cykler. En klingfräs med en diameter på 250 mm kan förvaras i verktygsmagasinet. Detta verktyg tillåter sammansatta kapningar, raka snitt, lasknings- och trimningsoperationer, med maximal hastighet, säkerhet och precision.
Bearbetningsmaskiner Satellite XLE Verktygsmagasin Emmegi
Bearbetningsmaskiner Satellite XLE Klingmagasin Emmegi
Klingmagasin
Sågklingan med en maximal diameter på 450 mm, finns i ett dedikerat magasin och är separerat från övriga verktyg. Den är utrustad med verktygsfäste HSK-63F och kan genomföra kapningar av profilerna. Med avsedd programvara som option kan kapning och separering utföras direkt i den obearbetade profilen.
Kapning och separering (Frivillig)
Den optionella funktionen för kapning och separering direkt från profilen gör det möjligt att från en stång få en serie bearbetade profiler, separerade i olika delar, så man slipper mata in samma bitar flera gånger för bearbetning. Klingans stora diameter gör det möjligt att genomföra kapningar på stora profiler, vilket i många fall tar bort behovet för hela bearbetningsfasen som utförs före fräsning. I detta fall kan maskinen utrustas med etikettskrivare för att styra spårningen av profilerna i de efterföljande faserna.
Bearbetningsmaskiner Satellite XLE Kapning och separering Emmegi
Bearbetningsmaskiner Satellite XLE Probe Emmegi
Probe (Frivillig)

Maskinen kan som tillval vara utrustad med en elektronisk enhet som möjliggör automatisk felkorrigering av arbetsstyckets längd, bredd och höjd. På så sätt påverkas inte maskinens precision av de olika teoretiska och verkliga måtten på detaljen som bearbetas. Proben kan mäta olika positioner på profilen, för att möjliggöra korrigering av bearbetningarna längs hela dess längd, med hänsyn till de uppmätta värden.

Others Products