Bearbetningscentrum med 4 CNC axlar, för bearbetning av profiler och material i aluminium, PVC, lättmetaller och stål. Maskinen har två olika arbetssätt: Hellängdsbearbetning för profiler upp till 7 m eller pendelkörning med två oberoende arbetsområden med på-/avlastning av profilerna utan att stoppa bearbetningen. Två CNC axlar, H och P, positionerar 0-stoppen och klamparna längs hela maskinen. Med dessa funktioner kan maskinen jobba både i multipiece (flera detaljer längs maskinen) eller i dynamisk pendelkörning. Den 4:e axeln roterar spindeln 180° runt profilen för bearbetningar från 3 sidor. Verktygsväxlaren sitter monterad på bearbetningsenheten och det finns plats för 8 verktyg. Det kan rymma 2 vinkelhuvud och en fräsklinghållare, för att utföra bearbetningarna på 5 sidor om profilen. Det har dessutom ett rörligt arbetsbord som underlättar på- och avlastningen av profilerna och utökar arbetsområdet betydligt

Others Products