Bearbetningscentrum med 4 CNC-styrda axlar avsedd för fräsning, borrning och gängning samt slitsfräsning, från 0° till 180° runt profiler i aluminium, PVC, lättmetaller och stål. Bearbetningsenheten består av en portal som drivs med precisionskuggstång. Spindeln med en effekt på 7,5 kW och med verktygsfäste HSK63F, möjliggör bearbetningar med högsta precision och hastighet, även vid tunga belastningar. I övre delen av bearbetningsenheten finns verktygsmagasinet med 9 platser. Maskinen kan köras i dynamisk pendeldrift, en arbetsmetod som tillåter att reducera maskinens stillestånd till ett minimum, eftersom det går att utföra profil in- och utlastning och den automatiska klamppositioneringen samtidigt som spindlen är i ingrepp på andra maskinsidan. Olika profiler och bearbetningar kan utföras på de olika maskinsidorna. En ljudskyddshuv över bearbetningsenheten skydda operatören mot buller samt spa
Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
7.690 ; 10.000
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
1.210
Z-AXEL (vertikal) (mm)
910
A-AXEL (rotation spindel)
0° ÷ 180°
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X-AXEL (längsgående) (m/min)
80
Y-AXEL (tvärgående) (m/min)
64
Z-AXEL (vertikal) (m/min)
64
A-AXEL (rotation spindel) (°/min)
8.100
SPINDEL 
Maximal effekt i S1 (kW)
7,5
Maxhastighet (varv/min)
20.000
Maximalt vridmoment (Nm)
8,2
Kon verktygsfäste
HSK - 63F
Luftkylning med elektrisk fläkt
 
Spindel förberedd för Flow Drill
 
AUTOMATISKT VERKTYGSMAGASIN PÅ VAGNEN 
Antal verktygsmagasin standard
9
Antal verktygsmagasin option
20
Maximalt mått på verktyg som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 63 - L = 180
Plats för klinga i magasinet
 
Maximala klingmått som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 250
Maximalt antal vinkelhuvuden som kan sättas in i verktygsmagasin standard
2
Maximalt antal vinkelhuvuden som kan sättas in i verktygsmagasin option
4
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Med direkt verktyg (översida och sidoytor)
3
Med vinkelhuvud (ovansida, sidoytor, ändytor, undersida) (kräver speciell låsutrustning)
1 + 2 + 2 (+ 1)
Med klingverktyg Ø 250 mm (översida, sidoytor, ändytor)
1 + 2 + 2
ARBETSOMRÅDE 
GÄNGNINGSKAPACITET (med gängtapp i aluminium och genomgående hål) 
Med kompensator
M8
Styv (option)
M10
FÄSTE FÖR STYCKE 
Standardantal klampar
6
Maximalt antal klampar
12
Automatisk positionering av klampar genom X-axel (Diamant)
 
Automatisk positionering av klampar genom H- och P-axlar (Diamant/D)
 
Urkopplingssystem för positionering av klampar (Diamant/D)
 
Maximalt antal klampar per område
6
Dubbel horisontell press på klampar för bearbetning av två profiler parallellt
 
Lyftrulle på klampar
 
Ingår       
Tillgänglig
Pendelkörning
Arbetssätt som minimerar maskinens avbrottstid under inmatnings- och utmatningsfaser. Systemet möjliggör inmatning och utmatning av detaljer på ena maskinsidan samtidigt som bearbetningsenheten bearbetar profilen på den andra sidan.
Bearbetningsmaskiner Diamant Pendelkörning Emmegi
Bearbetningsmaskiner Diamant Positionering av automatiska klampar Emmegi
Positionering av automatiska klampar
Maskinens programvara kan utifrån arbetsstyckets längd och bearbetningarna som ska genomföras helt säkert bestämma positionerna för varje klamp. Den automatiska klamppositioneraren utför positioneringen av varje klamp med maximal snabbhet och precision, vilket undviker långa ställtider och kollisionsrisker och gör maskinen enkel att använda även för mindre erfarna operatörer.
Verktygsmagasin

Verktygsmagasinet som är integrerat i X-axeln, placerad under och bakom spindeln, möjliggör en drastisk minskning av tiden för verktygsbyten. Magasinets bakre placering garanterar ingen inverkan på bearbetningsområdet samt en snabb verktygsväxling. Magasinet kan innehålla upp till 9 verktygshållare (8 + klinga 200 mm) med respektive verktyg som kan konfigureras av operatören. En sensor känner av korrekt positionering av hållarna.

Bearbetningsmaskiner Diamant Verktygsmagasin Emmegi
Bearbetningsmaskiner Diamant Klampar Emmegi
Klampar
Den väldimensionerade klampenheten säkerställer korrekt låsning av även stora profiler i aluminium, stål, PVC m.m. Varje klampenhet är har en pneumatisk förflyttning som förenklar inmatning och utmatning av profilen och utökar arbetsområdet.
Dubbla klamprader (Frivillig)

För utnyttja det stora arbetsområdet i Y kan maskinen utrustas med dubbla klamprader för att klampa 2 profiler samtidigt vid sidan om varandra. Då kan båda profiler bearbetas i en enda arbetscykel som minskar cykeltiden betydligt. För att genomföra borr- och fräsbearbetningar mellan profilern används ett vinkelhuvud i de fall det är möjligt.

Bearbetningsmaskiner Diamant Dubbla klamprader Emmegi
Bearbetningsmaskiner Diamant Probe Emmegi
Probe (Frivillig)

Maskinen kan som tillval vara utrustad med en elektronisk enhet som möjliggör automatisk felkorrigering av arbetsstyckets längd, bredd och höjd. På så sätt påverkas inte maskinens precision av de olika teoretiska och verkliga måtten på detaljen som bearbetas. Proben kan mäta olika positioner på profilen, för att möjliggöra korrigering av bearbetningarna längs hela dess längd, med hänsyn till de uppmätta värden.

Others Products