Bearbetningscentrum med 5 CNC-styrda axlar med rörlig portal, designat för fräs- och borrbearbetningar, gängskärning och slitsfräsning på profiler eller arbetsstycken i aluminium, PVC, lättmetaller i allmänhet och stål. Den rörliga delen av maskinen består av en portal som är försedd med drivning med precisionskuggstång. Motorspindeln med hög effekt (10 kW i S1) och verktygsfäste HSK40F, tillåter att utföra bearbetningar med utmärkta resultat beträffande precision och hastighet, även vid tunga belastningar. Bakom den rörliga portalen är verktygsmagasinet med 9 platser placerat. Klingverktyget på 300 mm inryms separat. Det är möjligt att använda maskinen i arbetssätt med pendeldrift, en arbetsmetod som tillåter att reducera maskinens stillastående tider till minimum, eftersom det går att utföra profilväxlingen (laddning/urladdning) i ”jämlöpande tid”. Dessutom är det möjligt att ladda och därefter utföra den följande bearbetningen av arbetsstycken med olika koder och olika bearbetningar mellan de två arbetsområdena. Det är försett med skyddskabin som, utöver att skydda operatören, gör det möjligt att reducera bullernivån i omgivningen.

Others Products