SatelliteXL

Bearbetningscentrum med 5 CNC- axlar och fräsportal, utformad för fräs- och borrning, gängning och kapning på detaljer eller profiler i aluminium, PVC, lättmetaller i allmänhet och stål. Den rörliga delen av maskinen består av en motoriserad portal utrustad med en precisionskuggstång. Spindeln som har effekt på (10 kW i S1) och verktygsfäste HSK40F, klarar även av krävande bearbetningar med utmärkt resultat både vad gäller tid och precision. Bakom fräsportalen finns verktygsmagasinet med 9 platser. Klingverktyget på 300 mm inryms separat.

Man kan använda maskinen i pendelkörningsläge för att minska maskinens avbrottstid eftersom byte av detaljer (inmatning/utmatning) kan göras samtidigt som bearbetningen. Dessutom är det möjligt att mata in och bearbeta detaljer med olika bearbetninger och i olika profiler på de två arbetsområdena. Maskinen är utrustad med ett ljuddämpningshus, som utöver att skydda operatören, samt även minskar bullerpåverkan på miljön.

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
6.650 ; 10.000
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
800
Z-AXEL (vertikal) (mm)
525
B-AXEL (vertikal-horisontell rotation av huvudet)
0° ÷ +90°
C-AXEL (vertikal axelrotation av huvudet)
0° ÷ +360°
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X-AXEL (längsgående) (m/min)
58
Y-AXEL (tvärgående) (m/min)
32
Z-AXEL (vertikal) (m/min)
32
B-AXEL (°/min)
8.100
C-AXEL (°/min)
8.100
SPINDEL 
Maximal effekt i S1 (kW)
10
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Maximalt vridmoment (Nm)
12,7
Kon verktygsfäste
HSK - 40E
Pulsgivare på spindel för direktgängning
 
Vattenkylning med kylenhet
 
AUTOMATISKT VERKTYGSMAGASIN PÅ VAGNEN 
Antal verktyg magasin
9 + 1
Maximalt mått på verktyg som kan matas in i magasinet – maskinversion standard (mm)
Ø = 50 - L = 190
Maximalt mått på verktyg som kan matas in i magasinet – maskinversion med pulsgivare på spindel för direktgängning (mm)
Ø = 50 - L = 160
Maximala klingmått som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 340 - L = 150
Klingamagasin
 
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Med direkt verktyg (översida, sidoytor, ändytor)
5
Med klingverktyg Ø 300 mm (översida, sidoytor, ändytor)
1 + 2 + 2
GÄNGNINGSKAPACITET (med gängtapp i aluminium och genomgående hål) 
Med kompensator
M10
Styv
M12
FÄSTE FÖR STYCKE 
Standardantal pneumatiska klampar (modell 6 650 mm)
6
Standardantal pneumatiska klampar (modell 10 000 mm)
8
Maximalt antal pneumatiska klampar
12
Automatisk positionering av klampar genom X-axel
 
Maximalt antal klampar per område
6
ARBETSOMRÅDE 
Ingår       
Tillgänglig
Såg- Fräsklinga (Frivillig)
I verktygshållarmagasinet finns en speciell konformad klinghållare med klinga 300 mm i diameter. Den kan göra bearbetningar och spår i sidorna och längs med profilen samt göra urklinkningar i ändarna.
Satellite XL Såg- Fräsklinga Emmegi
Satellite XL Probe Emmegi
Probe
Maskinen kan som tillval vara utrustad med en elektronisk enhet som möjliggör automatisk felkorrigering av arbetsstyckets längd, bredd och höjd. På så sätt påverkas inte maskinens precision av de olika teoretiska och verkliga måtten på detaljen som bearbetas. Proben kan mäta olika positioner på profilen, för att möjliggöra korrigering av bearbetningarna längs hela dess längd, med hänsyn till de uppmätta värden.
Verktygsmagasin (Frivillig)
Verktygsmagasinet är monterad på maskinens åkvagn för snabb verktygsväxling. Inbyggnaden av magasinet samt verktygens placering i magasinet garanterar ett maximalt skydd för verktygshållarna både mot spån och oavsiktliga stötar. Magasinet kan innehålla upp till 10 verktygshållare (9 + klinga på 300 mm) verktygshållare som kan konfigureras av operatören.
Satellite XL Verktygsmagasin Emmegi
Satellite XL Pendelkörning Emmegi
Pendelkörning (Frivillig)
Innovativt arbetssystem som minimerar maskinens avbrottstid under profilens inmatnings- och utmatningsfaser. Systemet möjliggör både inmatningen och den senare utmatningen av profilen med olika längder, tvärsnitt och bearbetningar i ena änden, samtidigt som profilen i andra maskinänden bearbetas. Denna lösning göratt den totala bearbetningstiden minimeras avsevärt.
Klampar (Frivillig)
Klamparna kan säkerställa korrekt och säker låsning av stora profiler i aluminium, PVC, stål m.m. Varje klampenhet är monterad på skenstyrningar. Det är möjligt att snabbt och precist montera profilfixturer som gör maskinen extremt mångsidig. Klampgruppen är även mycket kompakt, vilket tar upp minimalt utrymme för stycket som ska bearbetas.
Satellite XL Klampar Emmegi

Others Products