SatelliteXT

Bearbetningscentrum med 5 CNC-styrda axlar med fräsenhet för fräsning och borrning, gängning och kapning på stora stänger eller arbetsdetaljer i aluminium, polyvinylklorid, lättmetaller i allmänhet och stål. Spindeln har en hög effekt på (15 kW i S1) med verktygsfäste HSK-63F och klarar även av krävande bearbetningar med utmärkt resultat både vad gäller arbetstid och precision.
Verktygsmagasinet med 16 platser finns i fräsportalen, klingverktyget på 500 mm inryms i ett särskilt magasin. Maskinen kan användas i pendelkörningsläge för att minimera avbrottstiden eftersom byte av detaljer (inmatning/utmatning) kan göras samtidigt som bearbetningen. Med den dynamiska pendelversionen förbättras denna funktion ytterligare, eftersom positioneringen av klamparna kan göras helt oberoende av portalen. Det är även möjligt att bearbeta olika detaljer och profiler på de två olika arbetsområdena.
Maskinen är utrustad med ett ljuddämpningshus, som utöver att skydda operatören, samt även minskar bullerpåverkan på miljön.

Technical data arrow_drop_down
AXELSLAGLÄNGDER 
X-AXEL (längsgående) (mm)
7.800 ; 10.500 ; 15.500
Y-AXEL (tvärgående) (mm)
1.100
Z-AXEL (vertikal) (mm)
655
B-AXEL (vertikal-horisontell rotation av huvudet)
0° ÷ 90°
C-AXEL (vertikal axelrotation av huvudet)
0° ÷ 360°
POSITIONERINGSHASTIGHET 
X-AXEL (längsgående) (m/min)
75
Y-AXEL (tvärgående) (m/min)
60
Z-AXEL (vertikal) (m/min)
40
B-AXEL (°/min)
3.240
C-AXEL (°/min)
3.600
SPINDEL 
Maximal effekt i S1 (kW)
15
Maxhastighet (varv/min)
24.000
Maximalt vridmoment (Nm)
12
Kon verktygsfäste
HSK - 63F
Pulsgivare på spindel för direktgängning
 
Vattenkylning med kylenhet
 
AUTOMATISKT VERKTYGSMAGASIN PÅ VAGNEN 
Verktygsmagasin med 16 platser
 
Maximalt mått på verktyg som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 80 - L = 300
Maximala klingmått som kan matas in i magasinet (mm)
Ø = 180 - L = 150
Klingamagasin komplett med klinga Ø 500 mm
 
Klingamått som kan matas in i klingmagasinet (mm)
Ø = 500 - L = 73
BEARBETNINGSBARA SIDOR 
Med direkt verktyg (översida, sidoytor, ändytor)
5
Med klingverktyg Ø 500 mm (översida, sidoytor, ändytor)
1 + 2 + 2
Bearbetning på undersida med vinkelhuvud
 
GÄNGNINGSKAPACITET (med gängtapp i aluminium och genomgående hål) 
Styv
M12
FÄSTE FÖR STYCKE 
Maximalt Y-mått på det låsbara arbetsstycket med standardklamp (mm)
550
Maximal dimension i Z av biten som kan låsas i ett skruvstycke med valfri vertikal pressare (mm)
280
Automatisk positionering av klampar genom X-axel (statisk pendelversion)
 
Oberoende klampar med centraliserad motorisering (dynamisk pendelversion)
 
Enhet för avläsning av absolut position för klampar (dynamisk pendelversion)
 
Horisontell dubbel press på pneumatiska klampar
 
Vertikal press på klampar
 
ARBETSOMRÅDE 
Ingår       
Tillgänglig
Probe
Maskinen kan som tillval vara utrustad med en elektronisk enhet som möjliggör automatisk felkorrigering av arbetsstyckets längd, bredd och höjd. På så sätt påverkas inte maskinens precision av de olika teoretiska och verkliga måtten på detaljen som bearbetas. Proben kan mäta olika positioner på profilen, för att möjliggöra korrigering av bearbetningarna längs hela dess längd, med hänsyn till de uppmätta värden.
Satellite XT Probe Emmegi
Satellite XT Etikettskrivare Emmegi
Etikettskrivare
Den industriella etikettskrivaren kan märka varje kapad profil med en etikett som är framtagen av styrsystemet. Detta möjliggör identifiering av detaljen via streckkod i vidare bearbetnings- eller monteringsprocesser.
Såg- och fräsklinga (Frivillig)
Klingan på på 500 mm finns i ett speciellt avsett magasin. Den är utrustad med verktygsfäste HSK-63F och kan bearbeta i 5 axlarna. Med en optionell mjukvara kan kapning och separering utföras direkt i långlängd. I magasinets verktygshållare kan dessutom inrymmas en fräsklinga med 180 mm diameter. Med dessa verktyg kan all kapning och ändbearbetning utföras.
Satellite XT Såg- och fräsklinga Emmegi
Satellite XT Verktygsmagasin Emmegi
Verktygsmagasin (Frivillig)
Verktygsmagasinet är monterad på maskinens åkvagn för snabb verktygsväxling. Verktygens placering i magasinet garanterar ett maximalt skydd för verktygshållarna både mot spån och oavsiktliga stötar. Standardmagasinet kan innehålla upp till 16 verktygshållare som kan konfigureras av operatören.
Klampar (Frivillig)
Klamparna kan säkerställa korrekt och säker låsning av stora profiler i aluminium, PVC, stål m.m. Varje klampenhet är monterad på skenstyrningar . Positioneringen i statiska pendelmodeller hanteras via X-axeln. De dynamiska pendelmodellerna har ett positioneringssystem med centraliserad motorisering som gör klamparna oberoende av bearbetningsenheten och möjliggör simultan positionering. Det är möjligt att snabbt och precist montera profilfixturer som gör maskinen extremt mångsidig. Som tillval finns klampgruppen i version med dubbla klamprader, för att bearbeta två profiler parallellt.
Satellite XT Klampar Emmegi
Satellite XT Kapning och separering Emmegi
Kapning och separering
Den optionella funktionen för kapning och separering direkt från profilen gör det möjligt att från en stång få en serie bearbetade profiler, separerade i olika delar, så man slipper mata in samma bitar flera gånger för bearbetning. Klingans stora diameter gör det möjligt att genomföra kapningar på stora profiler, vilket i många fall tar bort behovet för hela bearbetningsfasen som utförs före fräsning. I detta fall kan maskinen utrustas med etikettskrivare för att styra spårningen av profilerna i de efterföljande faserna.

Others Products